Услуги

За продукти предлагани от нас, това можете да проверите при нашите дизайнери, които ще осъществят вашите идеи на практика. Разполагаме с програма за компютърно проектиране и добре обучени специалисти, които биха могли да доусъвършенстват вашите идеи. Ще получите прецизни изчисления на необходимите ви квадратури и предварителна ценова оферта на избраните от вас продукти. Компютърният проект е с цена 50лв, 40% от тази стойност се приспадат от бъдещата покупка. Така стойността на вашият проект става символична - 30 лева. Те са единствено за покриване на нашите консумативи за изготвянето на проекта.
 
Начало Услуги